Du er her:

Naturvernforbundet i Trondheim

Naturvernforbundet i Trondheim er med godt over tusen medlemmer det største lokallaget i Trøndelag. Årsmøtet den 3. mars 2020 valgte følgende styre:
Funksjon Navn  Valg 2020 

Leder  Gaute Rolv Dahl  1 år igjen av perioden.

Medlem  Hege Loholt  1 år igjen av perioden.

Medlem  Maria Strøm  1 år igjen av perioden. 

Medlem  Daniel Bergum  1 år igjen av perioden.

Medlem  Regina Fischer  Valgt for 2 år. 

Medlem  Torleif Hugdahl  Valgt for 2 år. 

Medlem Lisa Karlsson Valgt for 2 år. 

Medlem Einar Jensen Valgt for 2 år. 

 

Temagrupper drevet i samarbeid med Naturvernforbundets fylkeslag og fylkessekretær for Trøndelag:

Byutviklingsgruppa
Jobber for en miljø- og klimavennlig by som tar vare på naturmangfoldet både mellom hus og ute i marka. 

Kontaktperson: Thorleif Hugdahl - torleif.hugdahl@yahoo.no

Miljøkveld på Litteraturhuset og miljøfilmer på cinemateket
En tirsdag i måneden arrangerer vi miljøkveld hvor vi hver gang tar opp et miljørelatert tema.

Har du forslag eller ønsker om tema eller film, kontakt Gaute Dahl: gauterolv@gmail.com

Her er Facebooksida til Miljøkveld. 


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.08.2020

Nyheter

OI000095

Prosjekt Innsats for insekter

01.10.2019 | Sist oppdatert: 10.10.2019

Innsats for insekter er et prosjekt i regi av Naturvernforbundet i Trondheim og startet i 2019 med tilskudd fra Miljødirektoratet. Prosjektet fokuserer på restaurering og etablering av leveområder for ville pollinerende insekter, spesielt rødlistede arter.

Voksen elvesandjeger

På besøk hos Elvesandjegeren

26.09.2019 | Sist oppdatert: 26.09.2019

Lørdag den 24. august var vi på naturgledetur med forskeren Oddvar Hanssen fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning).

NINA

Verdens miljødag 5. juni

05.06.2019 | Sist oppdatert: 05.06.2019

5. juni ble verdens miljødag markert. Naturvernforbundet arrangerte i den forbindelse miljøkveld om Naturmangfold og IPBES-rapporten fra FNs naturpanel