Du er her:

Naturvernforbundet i Trondheim

Naturvernforbundet i Trondheim er fylkets største lokallag. Vi har jevnlige medlemsmøter der alle medlemmer er velkomne.

Etter årsmøte den 3. mars 2022 består styret av:

Leder:
Gaute Rolv Dahl
Styremedlemmer:
Torleif Hugdahl
Daniel Bergum
Ann Kathrin Janitsch
Heida K. Johannesdottir Mobeck
Regina Fischer

Varamedlem:
Petter Vasskog

Besøk oss gjerne på vår Facebookside: Naturvernforbundet Trondheim.

Temagrupper.

Temagrupper drevet i samarbeid med Naturvernforbundets fylkeslag og fylkessekretær for Trøndelag:

Byutviklingsgruppa
Jobber for en miljø- og klimavennlig by som tar vare på naturmangfoldet både mellom hus og ute i marka. 

Kontaktperson: Thorleif Hugdahl - torleif.hugdahl@yahoo.no

Miljøkveld på Litteraturhuset og miljøfilmer på cinemateket
En tirsdag i måneden arrangerer vi miljøkveld hvor vi hver gang tar opp et miljørelatert tema.

Har du forslag eller ønsker om tema eller film, kontakt Gaute Dahl: gauterolv@gmail.com

Her er Facebooksida til Miljøkveld. 


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.03.2022

Nyheter

Plastgranulat2 - Naturvernforbundet
Plastgranulat kan ikke gjenvinnes eller brennes

Ber barn trene fotball på farlig avfall

02.03.2022 | Sist oppdatert: 02.03.2022

Politikerne i Trondheim har tidligere tatt ansvar for reduksjon av mikroplast gjennom å stoppe bruk av plastgranulat i kunstgressbaner. Nå åpnes det for fortsatt bruk. 110 ulike kjemiske forbindelser, deriblant flammehemmere, er det vi skal tilby barn å trene på.

OI000095

Prosjekt Innsats for insekter

01.10.2019 | Sist oppdatert: 10.10.2019

Innsats for insekter er et prosjekt i regi av Naturvernforbundet i Trondheim og startet i 2019 med tilskudd fra Miljødirektoratet. Prosjektet fokuserer på restaurering og etablering av leveområder for ville pollinerende insekter, spesielt rødlistede arter.

Voksen elvesandjeger

På besøk hos Elvesandjegeren

26.09.2019 | Sist oppdatert: 26.09.2019

Lørdag den 24. august var vi på naturgledetur med forskeren Oddvar Hanssen fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning).

NINA

Verdens miljødag 5. juni

05.06.2019 | Sist oppdatert: 05.06.2019

5. juni ble verdens miljødag markert. Naturvernforbundet arrangerte i den forbindelse miljøkveld om Naturmangfold og IPBES-rapporten fra FNs naturpanel