Du er her:

Arealsaker

2016
7. November: Etablering av skianlegg Gråkallen – dispensasjon fra rekkefølgekrav. Klage.

8. juni: Uttalelse til planprogram E6 Åsen – Mære


2014

11. nov: Innlemmelse av Raudfjellet i Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark
01. mars: Høringsuttalelse til forvaltningsplaner for 4 naturreservater i Nord-Trøndelag.

27. februar: Arealanalyse Sør-Trøndelag Fylkeskommunen i forbindelse med vindkraft i innlandet.

Innlemmelse av Raudfjellet i Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark

Høringsuttalelse til forvaltningsplaner for 4 naturreservater i Nord-Trøndelag

Høringsuttalelse Kopperå vindkraftverk. Vedlegg 1: Kartlegging av biologisk mangfold.

Høringsuttalelse Ekorndalselva kraftverk

2013
7. november: Høringsuttaleølse områdeplan Lade og Leangen

Høringsuttalelse Gråkallen -  Vedl1: Illustrasjon nærmiljøanlegg - Vedl2: Overordenede nasjonale dok. natur og friluftsliv - Vedl3 Oversikt inngrepsfrie områder Sør-Trøndelag - Vedl4: Kommentar fra helsearbeidere.

Uttalelse vedrørende reguleringsplan for Tromsdalen

Tilleggsuttalelse Trongfossen

Fjerdingelva, Grong kommune

Reinåa og Sagelva kraftverk

Mela kraftverk, Snåsa kommune

Vindmålemast, Meråker

13. august: Skiløyoe, Tomset

10. februar: Høringsuttalelse NTP


2012
Kommentarer til kommuneplanens arealdel, Trondheim

25. juni: Kommentarer til konsekvensutredning om Gråkallen skipark

12. november: Rekruttanlegg for alpin-aktiviteter Trondheim Vest

2011
November: Uttalelse KVU Trondheim-Steinkjer

4. oktober: Uttalelse om regulering Justenøya, Hitra

18. juni: Uttalelse om regulering av næringspark på Sveberg i Malvik


2010
22. november: Høringsuttalelse til konsesjonssøknaden for Breivikfjellet vindkraftverk

20. november: Høringsuttalelse til konsesjonssøknaden for Innvordfjellet vindkraftverk

15. november: Høringsuttalelse om Tromsdalen i Verdal kommune.

14. aug: Påklagning til sivilombudsmannen om manglende behandling i Ulvig Kiær saken

2. aug: Påklage av henleggelse av etterforskning av Ulvig Kiær

28. jun: Klage på vedtak om bygging av Salmarkveien

21. jun: Brev til Verdal kommune om Trongdøla

18. mar: Uttalelse om utvidelse av Kariholet og Kvasshylla naturreservat

4. feb: Årsmøteuttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal om Trongdøla

16. jan: Kommentarer til rullering av kommuneplanens arealdel i Lierne kommune

14. jan: Presentasjon om naturreservat i Gjølmesørene

13. jan: Leserinnlegg om kritikk mot NNV om skogvern

 

2009

29. des: Leserinnlegg om Ulvig Kiær

22. des: Klage til Statens Landbruksforvaltning om skogsvei Vollaveien-Melåsen

20. des: Brev til Fylkesmannen om naturreservat i Gjølmesørene

10. des: Høringsuttalelse om marin verneplan

1. des: Leserinnlegg fra fylkeslaget i NT om INON

23. nov: Brev till Midtre Namdalen kommune om Salmarkveien

7. okt: Anmeldelse av Uliv Kiær for ulovlig veibygging

18. aug: Høringsuttalelse om forvaltningsplan for Bymarka naturreservat

9. aug: Høringsuttalelse om forvaltningsplan for Høydalmoan naturreservat

3. feb: Høringsuttalelse om vern på Statskog SF, OVF og privatgrunn

14. jan: Brev om skogbilvei Salmarkveien

 

2008

26. okt: Høringsuttalelse for regulering av hytteområde i Lierne

28. sep: Klage på vedtak om Svartåsveien

4. apr: Kommentar til klimaskog- og bioenergisatsning

24. feb: Høringsuttalelse om kommuneplanens arealdel for Verran

7. feb: Brev til NT fylkeskommune om Plant-tre.no

 

2007

20. des: Kommentar til varsel om reguleringsplan og planprogram for deponier i Tromsdalen

7. des: Hyttetomter i Resdal, Melhus

30. nov: Klage på trasévalg for "Sykkelenern" i Oppdal

1. okt: Anmeldelse av ulovlig veibygning i Orkdal

10. sep: Høringsuttalelse om forvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark

30. aug: Hyttebygging: Reguleringsplan Monsøya, Hitra

12. aug: Høringsuttalelse om E6 i Harran

16. jul: Ulovlig oppført badebryggei Malvik

7. jul: Klage til sivilombudsmannen angående vei i Roltdalen, Selbu

5. jul: Klage på trasévalg på Sykkelenern i Oppdal

22. jun: Høringsuttalelse til forvaltningsplan for Lierne nasjonalpark

12. jun: Vern av Sylan og Sankkjølen (sentral høring)

10. maj: Vern av Skardsfjella - Hyllingdalen (sentral høring)

22. mar: Merknader til opppstartsmelding om planarbeid av skogvern på statskog SFs grunn

16. mar: Brev til Miljøvernministern ang. oppdrett i Froan landskapsverneområde

12. mar: Krav om utlevering av miljøinformasjon fra Ulvig Kiær

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.10.2018