Du er her:

Energi

2019
1. mars: Høringsuttalelse revisjon Namsenvassdraget
8. mai: Brev til sivilombudsmannen vedrørende Frøya vindkraftverk
22. mars: Klage til sivilombudsmannen vedrørende Innvordfjellet vindkraftverk
27. februar: Innspill til revisjon Gangåsvatnent
17. februar: Innspill til MTA - Sørmarkfjellet

2018:
10. desember: Aksjon mot utenlandskabler

2016
28. september: Supplerende anførsler Prestfossan kraftverk, Selbu
26. august: Uttalelse til samle høring av småkraftverk Indre Namdal

2015
15.09: Kommentar til NVEs oversending av klage vedrørende Sørmarkfjellet vindkraftanlegg.
31.10: Tillegsuttalelse Trongfossen vedrørende NTEs planer om opprusting av Fiskumfoss. 
17.06:
Klage på vedtak om konsesjon for Gudåa kraftverk
21.03:  Klimabearkoe jallh klimaslogne? - Klimakjøtt eller klimabløff? Årsmøteuttalelse om Kalvvatnan
24.01: Klage på konsesjon gitt til Innvordfjellet vindkraftanlegg

2014
10. mars: Høringsuttalelse Ekorndalselva kraftverk. Vedlegg 1: Høringsuttalelse Ekorndalselva 19.1.2013
25. februrar: Høringsuttalelse Kopperå vindkraftverk. Vedlegg 1: Kartlegging av biologisk mangfold.

2013
10.10: Tilleggsuttalelse Trongfossen

10.09: Fjerdingelva, Grong kommune

13.08: Vindmålemast, Melhus

14.01: Reinåa og Sagelva kraftverk

13.01: Mela kraftverk, Snåsa kommune

06.01: Vindmålemast, Meråker

2012
01.11: Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune

01.11: Haugrosåsen vindkraftverk i Steinkjer kommune

01.11: Luna vannkraftverk, Leksvik kommune

01.11: Skletelva kraftverk, Grong kommune

27.09: Høringsuttalelse Kopperå kraftverk

15.08: Klage på konsesjonsvedtak for vindkraftanlegg på Frøya og Snillfjord og 420 kV kraftline Storheia - Trollheim.

27.07: Høringsuttalelse vedrørende konsesjonssøknad for Trongfoss kraftverk

15.05: Uttalelse Frøya vindkraftanlegg

24.04: Brungfjellet vindkraftverk i Klæbu og Melhus kommuner

24.04: Eggjafjellet- Åsfjellet vindkraftverk i Selbu kommune.

01.02: Høringsuttalelse om Prestfossan i Garbergelva
Supplering etter befaring oktober 2012

01.02: Høringsuttalelse om vindmålemast i Klæbu

2011
31.01: Høringsuttalelse om Grøndalsfjellet, vindkraftverk

29.01: Høringsuttalelse om Grønningfella vindkraftverk

2010

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Gudåa

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Mølska

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Reinåa

23. okt: Høringsuttalelse om småkraftverk i Sagelva

20. okt: Leserinnlegg om Fylkeskommunens instilling til vindkraft i Snillfjord og Hemne

11. okt: Klage på konsesjon av Fjelna kraftverk, Hemne kommune

28. sep: Høringsuttalelse om kraftverk i Svorka

20. aug: Høringsuttalelse om kraftlinje Storheia-Orkdal av lokallaget i Rissa

9. aug: Klage på vedtak om Kvenndalsfjellet vindkraftpark

9. aug: Klage på vedtak om Roan vindkraftpark

9. aug: Klage på vedtak om Sørmarkfjellet vindkraftpark og 420 kV nettilknytning

9. aug: Klage på vedtak om Storheia vindkraftpark

9. aug: Klage på manglende saksbehandling av høringsuttalelse om Sørmarkfjellet

8. aug: Lokallaget i Namdalens klage på vedtak om Sørmarkfjellet vindkraftpark

23. jul: Leserinnlegg om feil i energidebatten

10. jul: Leserinnlegg om kraftlinje mellom Namsos og Orkdal

24. mar: Høringsuttalelse om vannkraft i Kvernelva

20. mar: Årsmøteuttalelse fra fylkeslaget i NT om plan for småkraftverk

20 mar: Brev til statsministeren om energisparepakke

10. mar: Uttalelse om dispensasjon for reservekraftverk

18. feb: Presentasjon på biodrivstoffkonferans

17. feb: NNVs presentasjon biodrivstoffkonferensen i Trondheim

16. feb: Uttalelse om strategi for små vannkraftverk i NT

2009

 3. des: Høringsuttalelse om klimavennlig bydel på Brøset i Trondheim

11. nov: Høringsuttalelse om Trondheim kommunes klimahandlingsplan

14. okt: Høringsuttalelse om Roan vindkraftspark

9. okt: Høringsuttalelse om samlet nettilknytning for vindkraftsparker på Fosen

9. okt: Høringsuttalelse om klima og energiplan for NT

5. okt: Høringsuttalelse til Voldsetelva kraftverk

2. okt: Høringsuttalelse om klima og energiplan for ST

29. sep: Høringsuttalelse om Seterfossen kraftverk

18. apr: Uttalelse om kraftlinje Namsos-Roan

29. jun: Forslag til forvaltningsplan til helhetlig vannforvaltning

23. jan: Høringsuttalelse om klima- og energiplan i Overhalla kommune

 

2008

8. okt: Arbeid med energieffektivisering i NT

31. jul: Høringsuttalelse om fylkesdelplan for småkraft i NT

26. jun: Uttalelse om vindkraft i Verran kommune

30. mai: Høringsuttalelse om reetablering av Storfossen og Lillefossen vannkraftverk

29. apr: Årsmøteuttalelse om vindkraft fra fylkeslaget i NT

30. mar: Uttalelse til fylkesdelplan for vindkraft i ST

29. mar: Årsmøteuttalelse om klima- og energiplaner i kommuner

12. feb: Roan vindkraftverk - merknad til melding

10. feb: 420 kV kraftledning Namsos - Roan Fellesuttalelse NNV NT og ST

31. jan: Høringsuttalelse om Breivikfjellets vindkraftanlegg

2007

5 nov: Fylkesdelplan Vindkraft ST - faktadelen

17. sep: Kommetnarer etter befaring ved Elgåa vannkraftverk

12. okt: Tilleggsuttalelse til søknad om bygging av Elgåa vannkraftverk

10. jun: Høringsuttalelse om kommunedelplaner vindmøller for Verdal og Levanger

23. apr: Høringsuttalelse til forslag til planprogram fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.07.2019