Du er her:

Innvordfjellet

INNVORDFJELLET: Vi vil ikke akseptere at flere slike naturperler blir ødelagt av vindindustrien.

Nei til mer vindkraft i Trøndelag

Trøndelag allerede har ofret for mye natur til vindkraft. For å bevare den inngrepsfrie naturen, naturmangfoldet, den sørsamiske reindrifta og friluftslivsinteresser ber vi om at områdene i Trøndelag tas ut av nasjonal ramme for vindkraft, skriver Naturvernforbundet i Trøndelag i sin høringsuttalelse.

Les Naturvernforbundet i Trøndelags høringsuttalelse her. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2019