Du er her:

Øvrig

2019

Merknader til planprogram for «Østtun masseuttak»
Uttalelse Planprogram for regional arealbruk Trøndelag

2018
10. juli: Notat til forsvaret om miljøhensyn under øvelsen Trident Juncture

2013

13. august: Skiløyoe, Tomset

13. juli: Massedeponi, Hestsjøen

10. februar: Høringsuttalelse NTP

2012

1. september: Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel, Trondheim

31. januar: Høringsuttalelse til regional planstrategi Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

1. januar: Høringsuttalelse regional planstartegi Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

2011
7. juni: Høringsuttalelse til interkommunal kystsoneplan, Kysten er klar

1. august: Høringsuttalelsene i forbindelse med lokalisering av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

2010

18. okt: Presentasjon om gruveforurensning

14. okt: Høringsuttalelse om gruveforurensning i Løkken gruver

15. sep: Høringsuttalelse om fjernvarme i Trondheim havn

9. jun: Høringsuttalelse om Myra i Trondheim

4. jun: Høringsuttalelse om reguleringsplan for Øvre Iladalen

20. mar: Årsmøteutatelse från fylkeslaget i NT om GMO fri sone

7. jan: Høringsuttalelse om Trondheim kommunes kommuneplans samfunnsdel

 

2009

22. des: Høringsuttalelse om endrede vilkår i tillatelse for Norske Skog Skogn

1. nov: Høringsuttalelse om landbruksmelding i Trøndelag

17. aug: Høringsuttalelse om fylkesplan for nye fylkesveier 2010-2013 i NT

23. jul: Høringsuttalelse om Rv. 715 Vanvikan-Olsøy

2. jul: Høringsuttalelse om endringer i den nye Friluftsloven

6. mar: Høringsuttalelse om Den Nye Sameretten

 

2008

26. nov: Kommentar om merking av sti i Skjæckerfjella

13. nov: Høringsuttalelse om fylkesdelplan for Indre Namdal

1. jul: Høringsuttalelse om felles fylkesplan for Trøndelag

 

2007

30. nov: Klage på trasévalg for "Sykkelenern" i Oppdal

28. okt: Planprogram for kommuneplan og konsekvensutgreiing for ny E6 gjennom Melhus

23. okt: Notat til miljøvernministern om "Myra" i Trondheim

26. sep: Dumping av masser i Trondheimsfjorden

15. sep: Gruveforurensning Løkken

30. aug: Hyttebygging: Reguleringsplan Monsøya, Hitra

21. aug: Svevestøv, anmeldelse av Trondheim kommune

1. aug: Terningskast til partier i NT

16. jul: Felles uttalelse mellom NNV i N-T og AP

5. jul: Klage på trasévalg på Sykkelenern i Oppdal

25. maj: Trondheim - Kommuneplanens arealdel 2006-2018

19. apr: Klage på vedtak i Trondheim kommunes bystyre om ny reguleringsplan for Myra

13. apr: Høringsuttalelse til kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon i Trondheim

22. mar: Anke på vedtak om hyttebygning på dyrka mark på Hellandsjøen i Hemne kommune

22. mar: Uttalelse til Gatebruksplan for Midt-byn i Trondheim

10. mar: Årsmøteuttalelse fra fylkeslaget i NT om Oljevernberedskap langs Trøndelagskysten

10.mar: Årsmøteuttalelse fra fylkeslaget i NT om miljøkompetanse i kommune

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.09.2019