Du er her:

  • Trøndelag
  • Vassdragstreff i Verdal 2. - 4. september 2022

Vassdragstreff i Verdal 2. - 4. september 2022

Fra 02.09.2022 kl. 19:00 til 04.09.2022 kl. 12:00

Sted: Verdal Hotell, Jernbanegata 13, 7650 Verdal

Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.-4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader. Se vedlagt program. Legg merke til at statssekretær Elisabeth Sæther i OED vil delta!

 

Dette vil sammen med verneverdiene i vassdraget bli belyst i et eget seminar 3. september. Det blir synfaring langs vassdraget, og 4. september blir det tur til våtmarksområdet Ørin.

Påmelding
 

Påmeldingsfrist 20. august. Meld deg på!
Deltakeravgiften på 300 kr. inkluderer serveringer under treffet, inklusiv middag på fredag og lørdag. Eventuell hotellovernatting og reisekostnader kjem i tillegg for de som har behov for det.
For å melde deg på vassdragstreffet fyller du ut dette påmeldingsskjemaet. 

Foreløpig program

Fredag 2.9.

Frammøte ettermiddag. Innkvartering. Felles middag på Verdal hotell kl. 19.

Lørdag 3.9.

Seminar på Verdal hotell. Ordstyrer: Jan Olav Nybo

09:00-09:15     Åpning v/ordfører Pål Sverre Fikse og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

09:15-09:30     Kraftutbygging i det verna vassdraget? V/ordfører Pål Sverre Fikse

09:30-09:50     NTEs planer for utbygging v/ Pål Anders Dahl. NTE Energi

09:50-10:10     Spørsmål

10:10-10:30     NVEs planer for flomsikring i Vuku v/ Terje Thuseth, NVE Region Midt-Norge

10:30-10:45     Flomsikring med god miljøtilstand v/ Uni Research Miljø

10:45-11:05     Spørsmål

11:05-11:45     Kaffe/te, frukt og beinstrekk

11:45-12:00     Film om norsk vassdragskamp

12:00- 12:20    Verneplanene – fundamentet i vassdragsvernet v/ statssekretær Elisabeth Sæther

12:20-12:35     Verneverdiene i Verdalsvassdraget v/ Leif Inge Paulsen, Statsforvalteren i Trøndelag

12:35-15:30     Synfaring til Dillfossan og lunsj.

15:30-16:00     Panelsamtale med Anders Børstad, Verdalsbruket, Naturvernforbundet i Verdal, Arnstein Indahl, Bird Life og Christian Hagstrøm, Norske lakseelver

16:00-16:30     Beinstrekk, kaffe/te og biteti

16:30-17:10     Politikerdebatt
 

  • Pål Sverre Fikse (Sp)
  • Ove Gunnar Hallager (A)
  • Oddleiv Aksnes (H)
  • Arvid Vold (MDG)
  • Anne Kolstad (SV)
  • Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

 Oppsummering v/ Per Aunet

19:00   Felles middag med kunstnerisk innslag

 

Søndag 4.9.

Morgen           Synfaring på Ørin

12:00   Vassdragstreffet slutt