Du er her:

Årsmøte Naturvernforbundet i Verdal

Årsmøte avholdes digitalt onsdag 10. mars klokken 20

Her er lenke til å delta på det digitale årsmøtet.

Innkalling er sendt per e-post og brev.

Trykk på lenka for å delta på møtet:

https://zoom.us/j/95163526062?pwd=RUluNmlsR05MblZ4S1pubExmeG9zUT09

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Naturvernforbundets vedtekter § 9-7.1:” Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utløpet av mars måned og alltid slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagenes årsmøte kan overholdes.” Og § 9-7.2.” Innkalling må være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.” Det er vedtatt av landsstyret at lokallagenes årsmøter for 2021kan gjennomføres som digitale møter.

Sak 3 Årsmelding 2020

Årsmelding blir framlagt under møtet

Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes

Sak 4 Aktivitetsplan

Forslag til aktivitetsplan blir framlagt under møtet

Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

Sak 5 Regnskap og budsjett

Regnskap og budsjett blir framlagt under møtet

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg

Valgkomité Leder for komiteen:

Komitemedlem:

• Styre Leder:

Kasserer:

Styremedlem:

Styremedlem:

Utsending til fylkeslagets årsmøte:

Landsmøtedelegat (Landsmøtet skal avholdes 23. – 25. april 2021. Denne gangen blir det et desentralisert møte ledet fra Førde. Naturvernforbundet i Verdal kan ha en representant i fylkesdelegasjonen):

Sak 7 Innmeldte saker

Miljøvennlig hilsen

Naturvernforbundet i Verdal

v/ styreleder Gunnar Gustad

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.02.2021