Du er her:

Naturvernforbundet i Verdal

Styret i Verdal består av:

Leder: Gunnar Gustad
Oddvar Rønsåsbjørg
Ranveig I. Brustad
Anita Karlsen
Grethe Dyrstad

Vara styremedlem: Elisabeth Scheflo
Vara styremedlem: Anastasiya Doroshyna

Valgkomité
Aina K. Hammer
Brita K. Thorsvik


 

 

 

Nyheter

IMG_3298

Et dusin kilometer og 55 500 lastebiler

Transporten av kalkstein på vogntog fra Tromsdalen ned til E6 / Ørin industriområde gir betydelige konsekvenser for lokalsamfunn og miljø. Med jevne mellomrom blir det hevdet at en framtidig etablering av transportband vil fjerne problemene med lastebiltransporten. Hvor realistisk er egentlig denne framtidsvisjonen, spør Gunnar Gustad i denne artikkelen?

16.11.2015:

Usikkerheten knyttet till CO2­‐håndtering ­‐ en studie av kalkindustrien i Verdal

Tromsdalens venner opplever usikkerhet vedrørende fremtidig bruk av naturverdiene iTromsdalen. Tromsdalen er et unikt og artsrikt naturområde som brukes til friluftsliv og naturbasert næring, og er et viktig undervisnings- og referanseområde. Usikkerheten er knyttet til bærekraftig utvikling. Verdalskalk planlegger en potensiell utvidelse av sitt anlegg i Tromsdalen. En konsekvensutredningsprosess er satt i gang hvor samfunnets behov for mineralske ressurser og samfunnets ansvar for å forvalte den unike kalksteinressursen blir veid opp mot de viktige natur- og kulturverdiene i området.

En partipolitisk undersøkelse om holdninger til seks ulike miljøspørsmål i Verdal

Valgkampfokus: NATURVERN

04.06.2015

Naturvernforbundet har utfordret lokalpolitikerne angående seks konkrete miljøspørsmål. Resultatet av spørreundersøkelsen er nå ferdig og presenteres i en egen rapport.

Signer et opprop til støtte for denne saken:

Bevar friarealet på Trones!

01.06.2015

Friområder ved fjorden er et viktig fellesgode. Det er vanlig å tenke at når det er knapphet på et gode så blir det verdsatt desto høyere. Neida, ikke blant politikerne i Verdal: På Trones planlegges det nå to hytteprosjekt. Kommunestyret har stilt seg bak planprogrammet uten innvendinger mot at hyttefeltene vil komme langt inn i hundremetersbeltet langs strandkanten.