Du er her:

Naturvernforbundet i Verdal

Årsmøtet i naturvernforbundet i Verdal ble gjennomført 

Årsmelding for 2021 og aktivitetsplan for 2022 ble vedtatt, og valg til styre i lokallaget gjennomført.

 

Leder: Ronny Valstad Holberg
Mob: 98693476

Styremedlem: Grethe Dyrstad
Styremedlem: Elisabeth Schefl
Styremedlem: Gunnar Ystad

E-post: verdal@naturvernforbundet.no

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.03.2022

Nyheter

Kojebekken

Bekymret for utslipp til Trongdøla i Verdal

Naturvernforbundet i Verdal er bekymret for utslippene fra steinbruddet i Tromsdalen til elva Trongdøla. Fylkesmannen i Trøndelag gir Naturvernforbundet rett i at vilkårene for utslippstillatelsen til Verdalskalk bør skjerpes inn.

IMG_3298

Et dusin kilometer og 55 500 lastebiler

Transporten av kalkstein på vogntog fra Tromsdalen ned til E6 / Ørin industriområde gir betydelige konsekvenser for lokalsamfunn og miljø. Med jevne mellomrom blir det hevdet at en framtidig etablering av transportband vil fjerne problemene med lastebiltransporten. Hvor realistisk er egentlig denne framtidsvisjonen, spør Gunnar Gustad i denne artikkelen?

Usikkerheten knyttet till CO2­‐håndtering ­‐ en studie av kalkindustrien i Verdal

16.11.2015:

Tromsdalens venner opplever usikkerhet vedrørende fremtidig bruk av naturverdiene iTromsdalen. Tromsdalen er et unikt og artsrikt naturområde som brukes til friluftsliv og naturbasert næring, og er et viktig undervisnings- og referanseområde. Usikkerheten er knyttet til bærekraftig utvikling. Verdalskalk planlegger en potensiell utvidelse av sitt anlegg i Tromsdalen. En konsekvensutredningsprosess er satt i gang hvor samfunnets behov for mineralske ressurser og samfunnets ansvar for å forvalte den unike kalksteinressursen blir veid opp mot de viktige natur- og kulturverdiene i området.

Signer et opprop til støtte for denne saken:

Bevar friarealet på Trones!

01.06.2015 | Sist oppdatert: 01.06.2015

Friområder ved fjorden er et viktig fellesgode. Det er vanlig å tenke at når det er knapphet på et gode så blir det verdsatt desto høyere. Neida, ikke blant politikerne i Verdal: På Trones planlegges det nå to hytteprosjekt. Kommunestyret har stilt seg bak planprogrammet uten innvendinger mot at hyttefeltene vil komme langt inn i hundremetersbeltet langs strandkanten.

Spjeldberget01

Spjeldberget og forsøpling

09.11.2010 | Sist oppdatert: 19.12.2010

I 2008 ble det oppdaget tilgrising av naturen, ved Spjeldberget sør for Kvernsjøen i Verdal.