Du er her:

Et dusin kilometer og 55 500 lastebiler

Transporten av kalkstein på vogntog fra Tromsdalen ned til E6 / Ørin industriområde gir betydelige konsekvenser for lokalsamfunn og miljø. Med jevne mellomrom blir det hevdet at en framtidig etablering av transportband vil fjerne problemene med lastebiltransporten. Hvor realistisk er egentlig denne framtidsvisjonen, spør Gunnar Gustad i denne artikkelen?

Artikkelen kan lastes ned i PDF-utgave her. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.06.2016