Du er her:

Usikkerheten knyttet till CO2­‐håndtering ­‐ en studie av kalkindustrien i Verdal

Tromsdalens venner opplever usikkerhet vedrørende fremtidig bruk av naturverdiene iTromsdalen. Tromsdalen er et unikt og artsrikt naturområde som brukes til friluftsliv og naturbasert næring, og er et viktig undervisnings- og referanseområde. Usikkerheten er knyttet til bærekraftig utvikling. Verdalskalk planlegger en potensiell utvidelse av sitt anlegg i Tromsdalen. En konsekvensutredningsprosess er satt i gang hvor samfunnets behov for mineralske ressurser og samfunnets ansvar for å forvalte den unike kalksteinressursen blir veid opp mot de viktige natur- og kulturverdiene i området.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.11.2015