Foto: Wikipedia Commons

Ål

Bestanden av ål har kollapset, og norske vannkraftverk har en del av skylden.

Den europeiske ålen, Anguilla anguilla, er en kritisk truet art og vi har faktisk opplevd en 99 % reduksjon i antall rekrutterende ål siden 1970-tallet. Bestanden av europeisk ål har med andre ord kollapset, og overfiske, klimaendringer og miljøgifter er utpekt som årsaker. I tillegg har norske vannkraftverk trolig bidratt til ålens tilbakegang svært lenge. Undersøkelser gjort i andre land viser at 52 prosent av all ål som tar veien gjennom kraftverkene ble drept eller skadd. Det er ikke fysisk plass til dem i turbinene og de blir kappet i to eller flere biter. Det er bygget rundt tre tusen vannkraftverk i Norge. I dag er rundt 1250 i bruk, og mange av dem befinner seg i ålevassdrag. Det kommersielle ålefisket er stoppet, kun fiske for overvåkning er tillatt.

Den europeiske ålen er å finne i Europa og Nord-Afrika og har en imponerende livshistorie. Alle ålene fødes i Sargassohavet, og mot slutten av livet drar de tilbake for å gyte og dø. Sargassohavet ligger over fire tusen kilometer borte, i vestre del av Nord- Atlanteren, mellom de Vestindiske øyer og Bermuda. Der fødes nye ålelarver, som straks følger Golfstrømmen ut på sin første lange vandring, mot Europas fjorder og elver, der de vokser til voksen størrelse. Ålen spiser bunndyr og småfisk.

 

Les mer

Natur & Miljø sin artikkel om ålen.

Les mer om ålen hos Artsdatabanken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.08.2011