Foto: Flickr/Creative Commons

Myrflangre

Myrflangre er kanskje Norges vakreste blomst, men den er også sterkt utrydningstruet.

Myrflangre heter Epipactis palustris på latin og er en sterkt utrydningstruet orkidé. Den berømte botanikeren Axel Blytt regnet den for å være Norges vakreste blomst på slutten av 1800-tallet. Etter dette har dessverre utviklingen gått i gal retning. I løpet av det siste århundret er antall myrflangrer i Norge redusert med 50 til 80 prosent. Derfor ble den fredet sammen med en rekke andre orkideer etter naturvernloven i 2001. I 2008 sendte miljøvernminister Erik Solheim postkort til Lier, hvor han utpekte nettopp myrflangre som en art kommunen har et spesielt ansvar for å ta vare på. Nå er en handlingsplan er under utarbeidelse, ledet av Fylkesmannen i Buskerud

Myrflangre har blitt funnet på 44 ulike steder i Norge, men nå finnes den bare på halvparten av disse, i hovedsak rundt Oslofjorden og i Rogaland. De trives godt på såkalte rikmyrer, en naturtype som mange steder har blitt grøftet opp og omgjort til skog eller dyrket mark, noe som er en hovedårsak til at myrflangren er så truet. Den er også funnet i myrliknende deler av sanddyner og i nedlagte kalkbrudd, og liker seg best i skyggen.  Det er mange ulike insekter som står for pollineringen av myrflangren, men stikkveps og murveps er blant de viktigste.

 

Les mer

I Lier var det i 2009 dramatiske hendelser da noen forgiftet myrflangren: les mer her i Natur & Miljø.

Les om myrflangre i Artsdatabanken

Les om myrflangre i regjeringens Postkortaksjon

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.07.2011