Ukraina tar til motmæle mot Naturvernforbundets partner

Ukraina fikk 1.desember den lite heldige utmerkelsen som dagens fossil av den internasjonale miljøbevegelsen. Ukraina svarte på sine offisielle nettsider med å ta til motmæle mot lederen for Naturvernforbundets partner i Ukraina, Irina Stavchuk.

Bakgrunnen for at Ukraina ble tildelt dagens fossil var deres blokkering av en mulig løsning på spørsmålet om hva man skal gjøre med de store overskuddskvotene Russland og Ukraina besitter. Utslipp tilsvarende en tredjedel av det alle rike land har lovet av utslippskutt kan i værste fall bli overført til fremtidige klimaavtaler. Det er derfor avgjørende å finne en måte å unngå at disse overskuddskvotene ødelegger effekten av en ny klimaavtale.

Ukraina har sin egen blogg om klimaforhandlingene i Mexico. Det var her de mente Irina Stavchuk sto bak tildelingen og at den var dårlig begrunnet. Dette er ikke riktig. For det første er det den internasjonale miljøbevegelsen gjennom Climate Action Network som vedtar dagens fossil, og at Ukrainas kvoteoverskudd er det heller ingen tvil om vil ødelegge mye av klimaeffekten til en ny avtale.

Naturvernforbundet har samarbeidet med miljøbevegelsen i Ukraina i ti år. Irina Stavchuk og hennes organisasjon National ecological centre of Ukraine er en av våre viktigste partnerorganisasjoner i Ukraina.