Ullsfjorden ved Fjerdevatnet i Riittavaggi Ritadalen, Tromsø

Ullsfjorden ved Fjerdevatnet i Riittavaggi Ritadalen, Tromsø. Foto: Ragnhild Sandøy

Ullsfjorden og Lyngen – Alpint eldorado

Disse kystalpine fjordlandskapene har en eventyrlig fjellheim av isbreer, bre-elver og små vann på rekke og rad. Mange av elvene på Lyngenhalvøya er alt utbygd. Nå er det planer om regulering av alle de 8 vassdragene på fjordens vestside.

Ullsfjorden er et kystalpint fjordlandskap med en fjellheim med isbreer, bre­elver og vann. Her finnes gamle samiske ferdselsveger mellom fjordene, lyngmark og alpine fjell over 1.400 moh.

Nå er det planer om utbygging og regulering av flere av vassdragene langs fjorden, til sammen 8 vannkraftprosjekter. Den offensive vannkraftutbyggingen vil gå utover sårbar høgfjellsnatur, og et enestående fjellandskap med nasjonale kvaliteter, i tillegg vil store villmarksområder reduseres betraktelig. Naturvernforbundet mener utbyggingen vil være i strid med Naturmangfoldloven og Stortingets målsetting om at fornybarsatsinga ikke skal gå ut over verdifulle fjordlandskap og sårbar høyfjellsnatur.

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 20 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene