Hvordan leve med ulven?

Den 7. mai arrangerte Naturvernforbundet seminar om hvordan vi kan leve med ulven. – Det er på tide å løfte ulvedebatten ut av skyttergravene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Ulven er og kommer mest sannsynlig til være en del av vår natur. Samtidig er ofte debatten svart-hvit og lite løsningsorientert. Naturvernforbundet ønsker å løfte debatten over på løsninger, sier Ask Lundberg.

Arrangementet fant sted på Hotel Scandic Hamar 7. mai. På programmet sto innledere fra forskning, beitenæring, rovdyrforvaltning, naturvernsiden og jegerinteresser.

Løsningsorientert
– Hvordan kan vi redusere folks frykt for ulven? Hvordan skal vi utnytte beiteressursene i områder med ulv? Hvordan redusere utfordringer som ulven skaper for jegere og grunneiere? Dette er spørsmål vi er opptatt av å finne gode løsninger på, sier Thomas Cottis, leder i Naturvernforbundet i Hedmark.

Nedenfor kan du laste ned foredragene.
(Vi venter fortsatt på noen foredrag)

1. Hvordan redusere frykt for ulven hos befolkning og enkeltpersoner
– Bjørn Henrik Stavdal Johansen, Rovdyrsenteret i Flå: Kunnskap og erfaring som fryktdempende tiltak.

2. Hvordan utnytte beiteressursene i områder med ulv
– Geir Harald Strand, Norsk institutt for bioøkonomi: Ammeku – en god erstatning for sau i ulveomåder. 
– Barbara Zimmermann, Høgskolen i innlandet: Ulveforvaltning og ammekuer kan redusere ulveskadene
– Thomas Cottis, høyskolelektor i landbruksfag og gårdbruker med storfe: Valg av rase og opplegg for ammeku i områder med ulv. 
– Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag: Våre erfaringer og forslag til løsninger

3. Hvordan redusere utfordringer som ulven skaper for jegere og grunneiere
– Ivar Johannes Knai, elgjeger: Økosystemforståelse. Ulvens påvirkning av elgbestand, og bruk av jakthund i områder med ulv

4. Statens ansvar
– Øyvind Solum, leder av rovviltnemda i Oslo og Akershus: Å løse utfordringene krever mer penger fra staten. 

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet: Hvordan vil Naturvernforbundet arbeide videre med løsninger.