Regjeringen vil svekke naturens viktigste lov

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår å endre naturmangfoldloven for å gjøre det enda lettere å skyte ikke bare ulv, men også bjørn og jerv. Alle er truede og fredede arter som Norge gjennom Bern-konvensjonen har internasjonalt ansvar for å bevare.

Ulv

Norges eksempel kan også bidra til at andre land vil ønske å svekke konvensjonen, og kan dermed få konsekvenser for flere truede europeiske arter. I regjeringsplattformen slår også samarbeidspartiene fast at naturmangfoldloven ikke skal røres. Dette forslaget strider direkte mot regjeringens egen plattform.

– Å undergrave Bern-konvensjonen ved å tolke den til fordel for ytterligere nedskyting av truede arter i norsk natur, er det motsatte av konvensjonens intensjoner. Den skal beskytte de mest truede artene i Europa, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Hun mener klima- og miljødepartementets tolking av Bernkonvensjonen tøyer bestemmelsene mest mulig for å svekke Norges forpliktelser. I en tid hvor tap av arter og naturmangfold er høyt oppe på dagsorden kloden rundt, kan Norges rolle bli å bidra til å svekke artsvernet også i Europa, dersom lovforslaget får gjennomslag, mener Esmark.

– I vinter foregår den hardeste nedskytingen av ulv i Norge siden 1940-tallet, med en kvote på atten dyr. Å tilpasse lovgrunnlaget for å gjøre det lettere å skyte enda flere, er hodeløs forvaltning av vårt sjeldneste pattedyr, sier Esmark.

Norge framstår med dette som en bremsekloss innen internasjonalt naturvernsamarbeid. Vi bryter ned prinsippene som kan hindre at mange hundre truede arter i norsk og europeisk natur skal forsvinne, mener Esmark.

– Lovforslaget fra Klima- og miljødepartementet er hastverksarbeid, det er dårlig utredet og det snur opp ned på kunnskapsgrunnlaget som tilsier sterkere vern. Med bare tre dagers høringsfrist, er det åpenbart stor fare for at viktige avveininger og konsekvenser ikke blir vurdert før endringen trer i kraft. – Demokratisk sett er det en provokasjon, sier Esmark.

Les vår høringsuttalelse (pdf)