Spar ulvefamiliene våre!

Sju av ti helnorske ulver skal skytes. Det er klart etter at rovviltnemndene i dag har avvist klagene på kvotene i ulvejakten. Naturvernforbundet ber nå miljøminister Vidar Helgesen gripe inn.

Ulv

– Vi kan ikke være bekjent av at 47 av 65-68 ulver i Norge skal skytes. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen må nå sette foten ned, sier Naturvernforbundets leder Silje Lundberg.

Se vår video om de norske ulvene

Engelsk versjon

Ministeren avgjør ulvenes skjebne
Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold møttes i dag for å ta behandle klagene på kvotene i lisensjakten på ulv i ulvesonen. Nemndene har gitt grønt lys til å skyte opptil 47 av i alt 65-68 norske ulver. Blant dem er også de fire familiegruppene i Osdalen, Letjenna, Slettås og Kynna. Saken havner nå på klima- og miljøminister Helgesens bord.

Naturvernforbundet ber Helgesen spare de fire familiegruppene i Osdalen, Letjenna, Slettås og Kynna. Dette er ulv som ikke tar sau. Ulvefamilier holder seg i reviret sitt, hvor de jakter på elg, andre hjortedyr, bevere og smågnagere. Familiegruppene fungerer også som en buffer mot streifulver fra Sverige. Sauene som blir tatt av ulv i Norge er nesten uten unntak tatt av unge hanner som vandrer inn fra Sverige.

Dette er saken

 

■ Opptil 47 ulver kan skytes i årets lisensjakt på ulv.

 

■ 65-68 ulver lever i Norge.

 

■ Familiegruppene i Osdals-, Letjenna-, Slettås- og Kynnareviret skal tas ut.

 

■ Jakten startet 1. oktober. I ulvesonen starter den 1. januar.

 

■ Naturvernforbundet har klaget på vedtakene om å skyte familiegruppene.

 

■ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fatter endelig vedtak i klagesaken i løpet av november

Mister miljøtroverdighet
– Vidar Helgesen må omgjøre dette vedtaket. De fire familieflokkene er ikke i konflikt med beitenæringa. Dersom dette vedtaket blir stående mister Norge siste rest av sin miljøtroverdighet internasjonalt, sier Lundberg.

Det har vakt stor oppmerksomhet internasjonalt at 70 prosent av ulvene som lever i Norge skal skytes i vinter. I mer enn 30 land har det vært medieoppslag om saken. Den norske rovdyrpolitikken står i skarp kontrast til andre land i Europa. Spania har 2300 ulver, og Tyskland har fått 40 ulvefamilier i løpet av kort tid. I Danmark legges det nå til rette for et titalls familiegrupper. Til sammenligning er det sju ulvefamilier i Norge, og fire av dem skal nå skytes.

Her er tre ting du kan gjøre for å være med å redde ulven i Norge:

– Send en epost til miljøminister Vidar Helgesen, ved hjelp av skjemaet som du finner her.

– Meld deg inn eller gi støtte til en miljøorganisasjon som jobber for ulv. Gjerne Naturvernforbundet!

– Les vår bakgrunnssak for å lære mer om hvordan Norge behandler truede rovdyr.

14 000 klaget
Den planlagte lisensjakten har ført til en storm av protester. Rovviltnemndene har mottatt mer enn 14 000 klager, og det er samlet inn nesten 70 000 underskrifter på et opprop om å bevare ulvens plass i den norske naturen.

– Det er svært alvorlig at Norge gjør dette i en tide da resten av verden arbeider for å gjenskape naturen som leveområder og for å bevare klodens fantastiske og livsviktige artsmangfold, sier Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Sats på forebygging
Han understreker at det samtidig er behov for å hjelpe sauebønder med dyr i utmark.

– Det må arbeides mer med forebyggende tiltak. Og rovdyrnemndene må legge mer til rette for omstilling for husdyrbønder i utsatte områder, og skape vilje og forståelse for at dette må prioriteres sier Håpnes.

Kontaktpersoner:

Silje Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
91 33 17 29

Arnodd Håpnes
Fagleder Naturmangfold   
911 92 234