Du er her:

Aktivitetstilskudd 2020:

Dugnad mot fremmede arter

Sett av helga 26.-27. september! Dette blir tidspunktet for årets nasjonale Pøbelgrandugnad. Vi håper vi får midler til å røske opp sitkagran, lutzgran, edelgran, hemlok og andre pøbler over hele landet, sammen med Botanisk forening, Sabima og WWF.

Dere kan søke om penger til å arrangere pøbelgrandugnader og foredrag, fortrinnsvis siste helgen i september, men også resten av året. Dere kan også søke om midler til dugnader for å fjerne andre fremmede arter og til å arrangere foredrag om fremmede arter.

Kontaktperson i sekretariatet: Ingvild Fonn Asmervik, 909 83 936, ia@naturvernforbundet.no

TILBAKE