Du er her:

Aktivitetstilskudd 2021

Lokale klimaarrangementer om bærekraftsmål og omstilling - fysiske og digitale

Naturvernforbundet jobber for at miljøbevegelse, fagbevegelse og trossamfunn etablerer arenaer for diskusjon med næringsliv og beslutningstakere om lokale og globale klimatemaer. Pengene kommer fra Norad.

Arrangementene skal være åpne og arrangeres sammen med andre organisasjoner lokalt. Inspirasjon kan tas fra Broen til framtiden-samarbeidet nasjonalt og regionale Broen til framtiden-konferanser som ble arrangert i Stavanger og Haugesund i 2020. Møtene skal fremme en grønn, rettferdig omstilling i tråd med Norges globale ansvar for klimahandling. Lokal- og fylkeslag oppfordres til å høre med lokale og regionale ledd i andre miljøorganisasjoner, fagforeninger, trossamfunn og andre organisasjoner i og utenfor Broen til framtiden-samarbeidet for å arrangere felles klimamøter.

Møtene kan være fysiske eller digitale. Det betyr at det kan gjennomføres som webinar eller liknende. Pengene kan brukes på innledere, lokaler, annonsering m.m.

Sekretariatet kan hjelpe til med å arrangere om et tema dere er opptatt av. Ta kontakt for hjelp.

Møteplasser er en god måte å rekruttere nye medlemmer på og et godt tilbud til de som allerede er aktive.

Kontaktperson i sekretariatet: Audun Randen Johnson, 97 59 32 78, arj@naturvernforbundet.no

TILBAKE

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.02.2021