Du er her:

Aktivitetstilskudd 2020:

Møteplasser om klimarettferdighet og klimasøksmål

Vi kan støtte klimamøteplasser med opptil 10 000,- per møte. Det kan være seminar, foredrag, debattkveld eller liknende. Kravet er at det er en åpen samling som tar opp spørsmål om Norges ansvar i klimadugnaden eller løsninger i et nord/sør-perspektiv. Pengene kommer fra Norad.

I 2020 blir det kanskje en ny runde i retten med klimasøksmålet hvor nettopp klimarettferdighet er sentralt, så pengene kan brukes til å gjøre noe før, under eller etter behandlingen i Høyesterett. Møteplasser er en god måte å rekruttere nye medlemmer på og et godt tilbud til de som allerede er aktive.

Kontaktperson i sekretariatet: Audun Randen Johnson, 97 59 32 78, arj@naturvernforbundet.no

TILBAKE