Du er her:

Aktivitetstilskudd 2020:

Naturen som inkluderingsarena

Vi jobber for å bli en mer inkluderende organisasjon, der det er plass for alle uavhengig av bakgrunn. Vi vil derfor tilby aktivitetsmidler til de lagene som vil gjøre en ekstra innsats for å inkludere minoriteter (etnisitet, kultur, religion, legning, fysiske handicap) i lagets aktiviteter, spesielt i naturgledearrangementer.

I tillegg til at friluftsliv gir god fysisk og psykisk helse tror vi naturen er en god inkluderingsarena, og vi vil spesielt oppfordre til målrettet arbeid for å inkludere minoriteter i lagets naturgledearrangementer.

Kontaktperson i sekretariatet: Hanna Nyborg Støstad, 917 88 055, hst@naturvernforbundet.no

TILBAKE