Du er her:

Aktivitetstilskudd 2021:

Naturen som inkluderingsarena

Vi jobber for å bli en mer inkluderende organisasjon, der det er plass for alle uavhengig av bakgrunn. Vi vil derfor tilby aktivitetsmidler til de lagene som vil gjøre en ekstra innsats for å inkludere minoriteter (etnisitet, kultur, religion, legning, fysiske handicap) i lagets aktiviteter, spesielt i naturgledearrangementer. En ekstra innsats kan være å kontakte relevante brukergrupper, sørge for at aktivitetene er tilpasset i omfang og tid/sted slik at alle kan være med, snakke med minoritetspersoner på forhånd for å høre hva de ønsker seg, og så videre. Vi har fått støtte til dette prosjektet fra Miljødirektoratet i flere år, og regner med at vi får det også i 2021.

I tillegg til at friluftsliv gir god fysisk og psykisk helse tror vi naturen er en god inkluderingsarena, og vi vil spesielt oppfordre til målrettet arbeid for å inkludere minoriteter både i lagets aktiviteter og i styret. Vi oppfordrer alle lokallag til å velge inn en person i styret som kan ha ansvar for inkludering og bredde. Denne personen kan involveres i sekretariatets nettverk for ressurspersoner i inkluderingsarbeidet.

Kontaktperson i sekretariatet: Hanna Nyborg Støstad, 917 88 055, hst@naturvernforbundet.no

 

Her er noen eksempler på aktiviteter som har fått støtte fra inkluderingsprosjektet:

Smak på naturen-turer

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har i 2019 gjennomført to Smak på Naturen-turer i samarbeid med Edle Catharina Norman. Ved å knytte naturvern til bruk av naturen, som spiselige planter, når vi en større målgruppe enn om vi kun snakker om vern av naturen for det biologiske mangfoldets skyld. Den voksne innvandrerbefolkningen ser ut til å være opptatt av bruksverdi. Vi har hatt en tur på Trosterud med rundt 20 oppmøtte, og en tur på Ellingsrud med rundt 30 oppmøtte. Litt under halvparten av deltagerne hadde innvandrerbakgrunn, og det virket som om alle fikk utbytte av dagen med kurver fulle av spiselige kuriositeter. Dette er populære turer vi får gode tilbakemeldinger på, og ser frem til å videreføre.

«Get to know nature in Norway» - møte og aktivitetsdag 6. og 11. september 2018

I samarbeid med Det Felles Innvandrerråd i Hordaland, Bergen og Hordaland Turlag, Bergen sopp- og nyttevekstforening arrangerte vi et inspirasjonsmøte og en aktivitetsdag ved Skomakerdiket på Fløifjellet i september, hvor formålet var å nå personer med minoretsbakgrunn med lite eller ingen erfaring med aktiviteter i norsk natur. Til inspirasjonsmøtet inviterte vi Sadia Aslam, opprinnelig fra Pakistan, og datteren Alisha, som begge er aktive i DNT Drammen, til å fortelle om deres erfaringer med å bli kjent med norsk natur og friluftsliv. Vi fortalte også om mulighetene for kortreiste naturopplevelser i og rundt Bergen. Rundt 15 personer deltok på møtet og tilbakemeldingene var svært positive.

Aktivitetsdagen fant sted ved Skomakerdiket på Fløifjellet om ettermiddagen den 11. september. Dessverre opplevde vi en svært stormfull og våt september i 2018, og vi fikk erfare at været har mye å si for oppmøtet på et slikt arrangement. Denne tirsdag ettermiddagen var det meldt kraftig nedbør og vind, og vi vurderte å utsette eller avlyse arrangementet, men landet til slutt på at vi ville forsøke å gjennomføre likevel. Dessverre slo værmeldingen til, så selv om vi hadde mobilisert godt i forkant, kom bare 13 personer på arrangementet, hvorav de fleste var tilknyttet en av organisasjonene som arrangerte. De som var til stede hadde det likevel veldig hyggelig: Vi lagde bål og grillet pinnebrød, fikk smake på forskjellige spennende, ville vekster som sopp- og nyttvekstforeningen hadde med, og fikk smake på mat fra forskjellige kulturer som deltakerne hadde med. Selv om det kom langt færre enn vi hadde håpet, var det en viktig lærdom med tanke på vær og oppmøte, og i planleggingen og gjennomføringen fikk vi opparbeidet en god samarbeidsrelasjon med Bergen og Hordaland Turlag og Det Felles Innvandrerråd i Hordaland, som vi vil fortsette å samarbeide med.

Image

For mer inspirasjon, les rapportene fra alle inkluderingsprosjektene i 2018, 2019 og 2020!

 

TILBAKE

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.02.2021