Du er her:

Aktivitetstilskudd 2020:

Naturgledearrangementer

Vi pleier å få midler til å arrangere naturgledeturer over hele landet, og forventer å få det også i 2020. Her kan lokal- og fylkeslag søke om støtte til arrangementer som foregår i friluft.

Det er viktig at dette er åpne arrangementer med lav terskel for å delta. Familievennlige arrangementer i folks nærnatur har størst sjanse for å få støtte. Arrangementer kan gjerne legges til et område som er truet av utbygging, og vi ønsker aller helst fokus på hva vi kan gjøre for å beskytte naturen vår og hvorfor naturen er viktig for oss, men også gleden ved å oppleve naturen der vi bor.

Det er ekstra positivt å arrangere turer i områder som er truet av utbygging, f.eks. et fjell som trues av vindkraftverk. Hent gjerne inspirasjon fra lag som tidligere har arrangert humlesafarier, flaggermusvandringer, «din nabo er en drage»-arrangementer, spiselige vandringer, fuglekasseverksteder og lignende.

Kontaktperson i sekretariatet: Hanna Nyborg Støstad, 917 88 055, hst@naturvernforbundet.no

TILBAKE