Du er her:

Aktivitetstilskudd 2020:

Oppdrett og villaks

Lokal- og fylkeslag kan søke om støtte til informasjonsarbeid, arrangementer og aktiviteter knyttet til villaks og vassdragsnatur. Det kan for eksempel være samlinger, møter, foredrag eller ekskursjoner.

Det kan også søkes om midler til informasjonsarbeid, arrangementer og aktiviteter knyttet til oppdrett. Det kan for eksempel være å lage en liten brosjyre eller et faktaark om miljøpåvirkningen fra oppdrett lokalt, eller arrangere debattmøter eller samlinger.

Kontaktperson i sekretariatet: Ingvild Fonn Asmervik, 909 83 936, ia@naturvernforbundet.no

TILBAKE