Du er her:

Aktivitetstilskudd 2020:

Plast og marin forsøpling

Regjeringen har lyst ut midler til aktiviteter for å rydde kystområder og for arrangementer og arbeid med tiltak mot marin forsøpling, og Naturvernforbundet får trolig midler som kan brukes over hele landet. Lagene kan få midler til å dekke utgifter i forbindelse med ryddeaksjoner, møter, seminarer, annonsering, foredrag og lignende.

Kontaktperson i sekretariatet: Ellen Sandvik Mikkelsen, 959 14 909, esm@naturvernforbundet.no

Plastfritt nærmiljø

Det vil i år og være mulighet for å søke om aktivitetstilskudd til å jobbe lokal-politisk mot forsøpling og for plastreduksjon i eget nærmiljø. Lagene kan få midler til å utfordre og samarbeide med det offentlige og næringslivet i eget nærmiljø. Aktiviteter kan være å skrive leserinnlegg, utforme interpellasjoner til lokalpolitikere o.l. med sikte på å kartlegge og redusere plastbruk i eget nærmiljø.

Kontaktperson i sekretariatet: Joakim Gulliksen. 98005608, jsg@naturvernforbundet.no  

TILBAKE