Du er her:

Aktivitetstilskudd 2021:

Plast og marin forsøpling

Miljødirektoratet lyser årlig ut midler til opprydningstiltak og forebyggende tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, og Naturvernforbundet søker på denne potten så fylkes- og lokallag i organisasjonen skal kunne ha bidra i arbeidet og arrangere aktiviteter over hele landet. Det kan være arrangementer hvor dere samarbeider innad i fylket, jobber selvstendig i lokallaget, eller dere kan skape aktiviteter på tvers av fylkes- og lokallag, mulighetene er mange. Aktivitetene er hovedsakelig rettet mot opprydding av strandsonen, men også tilsvarende aktiviteter langs elver, vann og innsjøer.

Lagene kan få midler til å dekke utgifter i forbindelse med ulike typer ryddeaksjoner, andre arrangementer som bidrar til å redusere og forebygge marin forsøpling, som kunnskapsformidling i form av webinarer, foredrag, skole og barnehagebesøk, men også annonsering, materiell og lignende. Ta kontakt om du er usikker, og-/eller trenger hjelp, bistand og inspirasjon.  

Det er fullt mulig å arrangere ryddeaksjoner under korona, men det stilles krav til arrangør om ansvarlighet og god planlegging.

Se her for hvordan arrangere ryddeaksjoner.

Kontaktperson i sekretariatet: Ellen Sandvik Mikkelsen, 959 14 909, esm@naturvernforbundet.no

 

TILBAKE

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.02.2021