Du er her:

Aktivitetstilskudd 2021:

Sett fokus på arter trua av klimaendringer

I fjor fikk vi midler fra Miljødirektoratet til prosjektet "Når fjellene ikke er høye nok"

Les om prosjektet og trua fjellarter her! 

Vi har også i år søkt om penger, og ønsker å gjennomføre en oppfølger av dette prosjektet.

Årets prosjekt heter "Når havene ikke er kalde nok".

Prosjektet dreier seg om arter som er trua av klimaendringer, og vi har også i år søkt om midler til å støtte lokal- og fylkeslag som ønsker å gjennomføre arrangementer relatert til dette temaet. Det trenger ikke å handle om marine arter, så lenge det er arter som trues av klimaendringer.

Eksempler på slike arrangementer kan være seminarer, informasjonsarbeid eller aktiviteter knyttet til arter fra nærområdet (gjerne verneområder) som er truet av klimaendringer.

I 2020 fikk for eksempel Naturvernforbundet i Horten støtte til å arrangere en møteserie med turer i ulike naturreservater.

Artsdatabankens nettsider kan du søke i Rødlista for å finne aktuelle arter, eller ta kontakt med sekretariatet hvis du er usikker. 

Kontaktperson i sekretariatet: Ingegjerd Meyer, 416 51 908, im@naturvernforbundet.no

TILBAKE

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.02.2021