Du er her:

Aktivitetstilskudd 2020:

Sett fokus på arter trua av klimaendringer

Vi har i år søkt midler til et prosjekt som vi kaller «Når fjellene ikke er høye nok», som dere kan lese mer om her. Prosjektet dreier seg om arter som er trua av klimaendringer (ikke nødvendigvis fjellarter).

Om vi får midler, kan vi støtte lokal- og fylkeslag som ønsker å gjennomføre prosjekter med dette temaet. Det kan for eksempel være seminarer, informasjonsarbeid eller aktiviteter knyttet til arter fra nærområdet (gjerne verneområder) som er truet av klimaendringer.

Kontaktperson i sekretariatet: Ingvild Fonn Asmervik, 909 83 936, ia@naturvernforbundet.no

TILBAKE