Du er her:

Aktivitetstilskudd 2020:

Ta vare på det du har og arranger fiksefester

Sparebankstiftelsen DNB støtter Naturvernforbundets arbeid med miljøvennlig hverdag. Lagene kan få midler til å dekke utgifter i forbindelse med å arrangere fiksefester for typiske forbruksvarer som klær, møbler, leker og elektronikk.

Støtte kan gis til utgifter ifm. lokale, kursholder, utstyr, annonsering, bevertning etc. Ombruk/redesignkurs, kartlegging av lokale håndverkere og reparatører, seminarer, foredrag og lignende om tema reparasjon, vedlikehold og forbruk kan også få støtte.

Lag som samarbeider med lokal-/grende-/fylkeslag eller foreninger i f.eks. Miljøagentene, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Norges Husflidslag, Restarters Norway, Vellenes Fellesorganisasjon blir prioritert.

Kontaktperson i sekretariatet: Martin Brandtzæg, 905 56 371, mb@naturvernforbundet.no

TILBAKE