Du er her:

Aktivitetstilskudd 2021:

Den store granryddedagen - dugnad mot skadelige treslag

Sett av helga 24.-25. september! Dette blir tidspunktet for den store granryddedagen i år! Vi har fått masse midler til å røske opp sitkagran, lutzgran, edelgran, hemlok og andre skadelige treslag over hele landet, sammen med Botanisk forening, Sabima og WWF.

Les mer om prosjektet her!

Dere kan søke om penger til å arrangere granryddedag og foredrag, fortrinnsvis siste helgen i september, men også resten av året. Dere kan også søke om midler til dugnader for å fjerne andre fremmede arter og til å arrangere foredrag om fremmede arter.

Kontaktperson i sekretariatet: Ingvild Fonn Asmervik, ia@naturvernforbundet.no

TILBAKE

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.05.2022