Du er her:

Aktivitetstilskudd 2022:

Naturgledearrangementer

Vi pleier å få midler til å arrangere naturgledeturer over hele landet og forventer å få det også i 2022.

Vi opplever stort fokus i organisasjonen på nettopp naturglede, og har derfor søkt om dobbelt så mye penger for å kunne støtte opp om dette initiativet og håper derfor at mange lag setter seg som mål å arrangere naturgledeturer i år. 

Fra denne potten kan ditt lokal- eller fylkeslag søke om støtte til arrangementer som foregår i friluft eller som på andre måter bidrar til å øke naturgleden til deltagerne. Naturgledeturer er en glimrende aktivtet å invitere nye medlemmer i lokallaget med på, og det kan også være en god mulighet til å komme i kontakt med nye potensielle medlemmer.

Det er viktig at naturgledeturene er åpne arrangementer med lav terskel for å delta. Familievennlige arrangementer i folks nærnatur har størst sjanse for å få støtte. Arrangementer kan gjerne legges til et område som er truet av utbygging, og vi ønsker aller helst fokus på hva vi kan gjøre for å beskytte naturen vår og hvorfor naturen er viktig for oss, men også gleden ved å oppleve naturen der vi bor. For eksempel kan dette være humlesafarier, flaggermusvandringer, turer for å lære om spiselige vekster, foredrag om naturtema, og lignende. Vi kan også støtte dugnader med praktisk naturvern, for eksempel slåttedager eller anlegging av blomstereng.

Denne støtten favner bredt og mange aktiviteter faller inn under denne tildelingen. Se under for flere eksempler, eller ta kontakt hvis du lurer på om din aktivitet kan støttes her! Kontaktperson i sekretariatet er Ingegjerd Meyer, 416 51 908, im@naturvernforbundet.no.

Følg også med på Naturvernforbundets facebookside og på denne aktivitetssiden gjennom våren for flere tips til hvordan man arrangerer en naturgledetur og hva man kan finne på!


Bakgrunn for prosjektet

En av de positive konsekvensene av koronapandemien er at mange har gått mer på tur , eller begynt å gå på tur for første gang. En av de mindre hyggelige sidene av pandemien er at flere kjenner seg isolert og ensomme. Et annet tegn i tiden er at bevisstheten rundt den pågående naturkrisen er økende i befolkningen og at det er flere som er bekymret for tap av natur. Disse utviklingstrekkene, kombinert med muligheten for at 2022 blir et år hvor smittesituasjonen ikke lenger fører til så store begrensninger i samfunnet har gjort at vi i år har søkt betydelig mer penger enn tidligere til dette prosjektet. Det har kanskje aldri vært så stor interesse rundt friluftsliv i befolkningen som det er nå, ei heller et så stort behov for lavterskelaktiviteter som gir alle tilgang til sosialt samvær, mestring og en følelse av å stå sammen med andre i sitt naturengasjement.

 

Her er eksempler på typiske naturgledeaktiviteter:

Vassdragstreff i Dalen
4.-6. september 2020 ble det holdt vassdragstreff i Tokke kulturhus, med 60 deltagere. Det var foredrag hele helgen fra en lang rekke foredragsholdere, inkludert Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg, miljøpolitisk leder i WWF Jon Bjartnes, varaordfører i Tokke kommune Benedikte Nes, og mange flere. På lørdag var det befaring i Helveteshylen i Tokkeåi med Bjørn Olav Haukelidsæter som guide. Der fikk vi se at Helveteshylen har blitt endret mye og at miljøet i elva er negativt påvirket.
Søndag formiddag ledet Bjørn Olav Haukelidsæter og Karl Torgny Holte oss på en tur langs nedre del av Lårdalsåi, hvor vi fikk se en variert elv med fossesprøyt, moser og bekkekløft. Tett innpå var det gamle, hule trær. Lårdalsåi har vært truet av utbygging, men i november 2020 ble saken vunnet og elva er reddet!

Image

Møteserie og turer i Horten
Naturvernforbundet i Horten har i 2020 hatt en møteserie om artsmangfold, naturvern og motivasjon, med tilhørende turer i naturområder. Vi har gjennomført tre turer, til Fjugstad naturreservat, Falkensten naturreservat og Frebergsvik naturreservat. I tillegg er to av tre åpne møter med foredrag gjennomført i henhold til programmet. Det har i sum vært god oppslutning om turer og møter, koronasituasjonen tatt i betraktning, med omtrent femti deltagere totalt.

Image

Bynaturens dag

Bynaturens dag på Huseby i Oslo ble arrangert 2. juni 2019. Arrangementet samlet mellom 130–150 deltakere. Svært mange barnefamilier deltok. Initiativet kom opprinnelig fra Luka Natassja Olsen. En ung, ivrig og engasjert naturverner og biolog fra Oslo Vest. Formålet var å skape en morsom og spennende aktivitetsdag for barn, unge og voksne i bydelen Vestre Aker, men også for folk fra andre bydeler. Bynaturens dag bestod av ulike naturbaserte aktiviteter som skulle gi kunnskap og innsikt i områdets naturkvaliteter. Formålet var bl.a. et ønske om at flere kan oppleve og se verdien av biologisk mangfold (planter, dyr, sopper, insekter) i nærnaturen, lære hvorfor dette er viktig og vite hva man som enkeltperson kan gjøre for å opprettholde artsmangfoldet i bydelen. Arrangementet skulle inngå i aktiviteter under Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019.
Værgudene var på vår side med sol og varme. Arrangementet var lagt opp som en aktivitetsløype gjennom deler av Mærradalen og Husebyskogen med ulike stasjoner. De frammøtte hadde muligheter for delta i en artsjakt der oppgaven var å finne flest plante-, dyre- og sopparter i løpet av et visst tidsrom. Deltakere ble delt i grupper og fanget insekter eller brukte mobiltelefonen for å ta bilde av planter, sopp eller spor de har funnet. Feltbiologer med ulik ekspertise hjalp til med å identifisere artene. Man kunne også være med på en humlevandring. En stasjon var avsatt til en slåttedugnad. Her kunne deltakerne også prøve seg på å slå med ljå. En stasjon var et maleverksted hvor det var meningen at barn og unge kunne male eller tegne inntrykk fra dagen og naturen i Mærradalen og Husebyskogen. Aktiviteten var et samarbeid med Røa bibliotek. Røa bibliotek stilte ut resultatene av barnas arbeid. I tillegg til dette hadde man en eget bord og stasjon for fremmede arter og for insekter med representanter fra Norsk etnomologisk forening.
Vi opplevde at man oppnådde det man hadde satt seg fore. Å skape en trivelig og interessant familiedag der både barn og voksne fikk oppleve og erfare hva Mærradalen og Husebyskogen har å by på av vernet natur, sjeldne arter og naturmangfold. Alt i alt et svært vellykket arrangement som med hell kan gjentas.

Image

 

For mer inspirasjon kan dere lese rapportene fra alle naturgledeprosjektene i 2020 og 2019!

 

TILBAKE

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.01.2022