Du er her:

Aktivitetstilskudd 2022:

Rovdyr

Debatten om forvaltning av rovdyr i Norge er stadig like aktuell, og kanskje vil dere ha et kveldsmøte eller en samling med tema relatert til bjørn, ulv, jerv, gaupe eller ørn? Det er ønskelig med tema som både formidler faktakunnskap og som bidrar til konfliktdemping. Dere kan også få støtte til å trykke opp noen fine bilder, plakater eller faktaark.

Kontaktperson i sekretariatet: Arnodd Håpnes, 911 92 234, ah@naturvernforbundet.no

TILBAKE

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.01.2022