Du er her:

Aktivitetstilskudd 2022:

Støtte til fiksefester og ombruksarrangementer

Naturvernforbundet jobber for redusert forbruk. Reparasjon og gjenbruk er en sentral del av dette. Har du lyst til å arrangere en klesbyttedag, fiksefest eller et annet type arrangement som inspirerer til økt reparasjon og gjenbruk kan du nå søke midler av oss!

HVEM KAN SØKE?

Det er kun Naturvernforbundets lokal- og fylkeslag som kan søke. Er du ikke medlem hos oss kan du bli det her og deretter søke midler via ditt nærmeste fylkes- eller lokallag.

HVA KAN DU SØKE OM STØTTE TIL?

Å arrangere Den store klesbyttedagen og fiksefester for typiske forbruksvarer som klær, møbler, leker og elektronikk. Ombruk/redesignkurs, kartlegging av lokale håndverkere og reparatører, seminarer, foredrag og lignende om tema reparasjon, vedlikehold og forbruk kan også få støtte.

Støtte kan for eksempel gis til utgifter til leie av lokale, kursholder, utstyr, annonsering og bevertning.

HVEM BLIR PRIORITERT?

Lag som samarbeider med andre foreninger eller lokal-/grende-/fylkeslag i for eksempel Miljøagentene, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Norges Husflidslag, Restarters Norway, Vellenes Fellesorganisasjon blir prioritert.

Midlene er gitt Naturvernforbundet i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Kontaktperson i sekretariatet: Janne Melbye Gillgren, 975 78 739, jg@naturvernforbundet.no

Les mer om hvordan du går frem for å søke.

TILBAKE

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.01.2022