Du er her:

Aktivitetstilskudd 2022:

Villaks

Lokal- og fylkeslag kan søke om støtte til informasjonsarbeid, arrangementer og aktiviteter knyttet til villaks og vassdragsnatur. Det kan for eksempel være samlinger, møter, foredrag eller ekskursjoner.

Kontaktperson i sekretariatet: Ingegjerd Meyer, 416 51 908, im@naturvernforbundet.no

TILBAKE

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.01.2022