Du er her:

Vefsna i Nordland er blant elvene som er foreslått utbygget. Vefsna ble vernet i 2009. Foto: Røed/CC BY-SA 2.5

Vefsna i Nordland er blant elvene som er foreslått utbygget. Vefsna ble vernet i 2009. Foto: Røed/CC BY-SA 2.5.

Ingen kraftutbygging i vernede elver!

Signér underskriftskampanjen nedenfor og gi statsministeren klar beskjed: La vernede elver leve, uten demninger, rørgater, turbiner og kraftverk. Hele to tredeler av de store vassdragene våre er allerede berørt av kraftutbygging. Tørrlagte elver og mindre vann gjør at laks, ørret, fossekall og vårfluer forsvinner. Og vi minster muligheter for fiske, padling og naturopplevelser.

Send inn ditt navn nedenfor og bli med på protesten som nå reiser seg over hele landet.

Den siste tiden har flere sentrale stortingsrepresentanter og lokale politikere tatt til orde for bygging av kraftverk i vernede vassdrag. 

Opprop mot utbygging av vannkraft i vernede elver
Opprop mot utbygging av vannkraft i vernede elver
Vi som signerer dette oppropet krever at statsminister Jonas Gahr Støre skal gi en umiddelbar bekreftelse på at vernede vassdrag har en reell beskyttelse og at vernede vassdrag ikke skal vurderes for kraftutbygging. 

Skriv under, du også, så er du med på å stanse dette! Underskriftene skal overrekkes til statsministeren for å synliggjøre motstanden mot utbygging av vernede vassdrag.

Naturvernforbundet står nå sammen med ti andre miljø- og friluftsorganisasjoner med krav om at alle planer om vannkraft i vernede vassdrag legges bort. Organisasjonene representerer mer enn en million medlemskap til sammen.

Les mer om denne saken her 

Oppropet kan du lese her

Ja, jeg vil ta vare på varig vernede vassdrag i Norge!