Uteområde

Forslag til tiltak:

  • Ivareta arealnormen på 30 kvm per barn på uteområdet; for lite uteområde øker bruken av kunstige materialer.
  • Barn trenger, og vil ha søle, pinner og sten, biller og mark, husk det naturlige lekeområdet som fremmer naturglede og nærhet, særlig i byene.
  • Ha en mer variert lekeplass, og unngå at krav om fallunderlag utløses ved en mer bevisst bruk av lavt lekeplassutstyr og naturlig miljø.
  • Universell utforming kan sikres ved kreativ utforming av uteområdet.
  • Velg materialer uten tungmetaller, og unngå impregnerte tre og gummifalldekke, fallmatter og kunstgress av oppmalt bildekk (SBR).

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.08.2020