Du er her:

Uttalelser fra Naturvernforbundets styrende organer

Her ligger uttalelser og politiske vedtak fra landsstyremøter og landsmøter.

Naturvernforbundets landsstyre møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Her kan du lese mer om Naturvernforbundets oppbygning. Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste organ, og samles annethvert år. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.04.2022

Nyheter

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsmøte på Hamar, april 2022

Nei til bygging av fotballstadion på matjord

Bodø/Glimt sitt prosjekt om bygging av nytt fotballstadion på Thallevegjordet har nasjonal interesse. I deres eget bærekraftprosjekt «Action Now» har de lagt lista høyt, og initiativet har fått stor oppmerksomhet og har kommet på et tidspunkt hvor klubben har hatt stor sportslig suksess.

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsmøte på Hamar, april 2022

Energieffektivisering og energisparing først

Landsmøtet i Naturvernforbundet etterlyser tidenes satsing for å redusere energiforbruket. Tiltak og nye sterke virkemidler for energieffektivisering og energisparing er den raskeste måten å skaffe mer energi på for å redusere klimagassutslippene og samtidig ta vare på naturen.

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsmøte på Hamar, april 2022

Sammen for å ta kontroll på pukkellaksen

Sommeren 2023 forventes det at over én million pukkellaks skal innta norske elver lang store deler av kysten i Norge. I 2021 førte stor frivillig innsats til at det ble registrert rundt 110 000 pukkellaks fanget i elv og 38 000 i sjølaksefiske i Norge. Naturvernforbundet krever tiltak for å få kontroll.

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsmøte på Hamar, april 2022

Vern matjorda!

Matjorda i Norge er dannet gjennom geologiske og biologiske prosesser gjennom tusener av år. I et globalt perspektiv er ikke arealet dyrka mark i Norden spesielt stort, men spiller likevel en viktig rolle. Jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer på en mer miljøvennlig måte, er derfor viktig.

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsmøte på Hamar, april 2022

Vern kysten og tareskogen mot taretråling

Nedgongen i livet i dei kystnære økosystema og bestandane av sjøfuglar er dramatisk. Årsakane er mange, og taretråling av verdifulle tareskogar er ein av verstingane.

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsmøte på Hamar, april 2022

Oljealderen må ta slutt

Ifølge FNs klimapanel må mesteparten av verdens gjenværende reserver av kull, olje og gass forbli i bakken. Det er ikke rom for utvikling av nye oljefelt når vi skal klare å begrense oppvarmingen innenfor 1,5 grader.

2016_08_20_storheia_alette
Uttalelse fra Naturvernforbundets landsmøte på Hamar, april 2022

Naturvernforbundet støtter Sametingets krav om oppfølging av Fosen-dommen

Vi viser til dommen fra Høyesteretts storkammer av 11. oktober 2021 om gyldigheten av vedtak om konsesjon og ekspropriasjon til vindkraftutbygging på Fosen, som konstaterer at Olje- og energidepartementets konsesjons- og ekspropriasjonsvedtak strider mot reineiernes rettigheter etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 (SP art. 27), og at vedtakene derfor er ugyldige.

Viser fra 1 til 12 av totalt 116 artikler