Du er her:

Landsstyreuttalelse: Lakselusa – en større trussel i år enn i fjor

Norges Naturvernforbund krever at produksjonen av oppdrettslaks i de områdene som er mest utsatt for lakselus, må reduseres. I følge Mattilsynet er det like mye lakselus på oppdrettlaksen nå som for ett år siden. De omfattende avlusningstiltakene det siste året har ikke virket.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/Naturvern/Fiske og marint miljø/Brev til fiskeri - og kystministeren om lakselus.pdf