Du er her:

Landsstyreuttalelse: Naturvernforbundet vil ha all oppdrett i lukkede anlegg innen 2022

Regjeringen ønsker vekst i norsk oppdrettsnæring. Naturvernforbundet er sterkt imot vekst i en næring som har et så stort økologisk fotavtrykk. Fiskeoppdrett i åpne anlegg i sjø og fjorder må fases ut og all oppdrett må over i lukkede anlegg som hindrer spredning av lakselus og forurensning og reduserer næringens miljøpåvirkning.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2016/Naturvern/Landsstyreuttalelse september 2016 All oppdrett i lukkede merder.pdf