Landstyreuttalelse: Oppdrett

Naturvernforbundets landsstyre er svært bekymret over den negative miljøutviklingen i norsk oppdrettsnæring. Landsstyret ber Regjeringen om å stanse planene om vekst i næringen fordi dagens situasjon ikke er bærekraftig.

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.02.2015