Du er her:

Uttale frå landsmøtet 2015: Nasjonale laksefjordar og laksevassdrag må få klåre verneforskrifter

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber om at nasjonale laksefjordar og laksevassdrag må få klåre verneforskrifter.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.11.2015