Du er her:

Uttalelse fra landsmøtet 2015: Norge trenger en fullgod nasjonal plan for deponi av uorganisk industriavfall

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber norske myndigheter utarbeide en fullgod nasjonal plan for deponi av uorganisk industriavfall.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Forurensning/151112-miljøgifter-LM-uttalelse uorganisk avfall.pdf