Uttalelser

På denne sida ligger høringsuttalelser i inngrepssaker, og andre  viktige brev fra Naturvernforbundet
Troms og/eller fra lokallagene.

Uttalelser

Uttalelser vedr. Forslag til reguleringsplan for E8 i Ramfjorden - 22112011

Naturvernforbundet har sendt brev til Statens vegvesen i forbindelse med reguleringsplan for E8 Sørbotn - Laukslett og påpekt en at prosjektet ikke er vurdert etter Naturmangfoldloven. Forslag til reguleringsplan for E8 Sørbotn - Laukslett løser ikke utfordringene innfartsåren til en sterkt voksende by som Tromsø har. Tvert om vil dette alternativet dersom det blir realisert, skape store og alvorlige belastninger for helse og miljø i store deler av byens fastlandsside i overskuelig framtid.

Viser fra 25 til 28 av totalt 37 artikler