Uttalelser

På denne sida ligger høringsuttalelser i inngrepssaker, og andre  viktige brev fra Naturvernforbundet
Troms og/eller fra lokallagene.

Uttalelser

Uttalelse: Vern av skog på statsgrunn i Troms Juni 2011

12.11.2011:

Naturvernforbundet ber Miljøverndepartementet instruere Fylkesmannen i Troms om å inkludere flere av områdene på statsgrunn som er registrert som verneverdige samt og endre avgrensninga for flere av områdene. I sitt forslag til verneplan om vern av skog på statsgrunn av 18.10.2010 har Fylkesmannen ved å utelate verneverdige lokaliteter ikke fulgt Stortingets føringer om skogvernet og allmenne spilleregler.

Viser fra 29 til 32 av totalt 37 artikler