Uttalelser

På denne sida ligger høringsuttalelser i inngrepssaker, og andre  viktige brev fra Naturvernforbundet
Troms og/eller fra lokallagene.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.03.2014

Uttalelser

Uttalelser vedr. Forslag til reguleringsplan for E8 i Ramfjorden - 22112011

Naturvernforbundet har sendt brev til Statens vegvesen i forbindelse med reguleringsplan for E8 Sørbotn - Laukslett og påpekt en at prosjektet ikke er vurdert etter Naturmangfoldloven. Forslag til reguleringsplan for E8 Sørbotn - Laukslett løser ikke utfordringene innfartsåren til en sterkt voksende by som Tromsø har. Tvert om vil dette alternativet dersom det blir realisert, skape store og alvorlige belastninger for helse og miljø i store deler av byens fastlandsside i overskuelig framtid.

Uttalelse: Vern av skog på statsgrunn i Troms Juni 2011

12.11.2011:

Naturvernforbundet ber Miljøverndepartementet instruere Fylkesmannen i Troms om å inkludere flere av områdene på statsgrunn som er registrert som verneverdige samt og endre avgrensninga for flere av områdene. I sitt forslag til verneplan om vern av skog på statsgrunn av 18.10.2010 har Fylkesmannen ved å utelate verneverdige lokaliteter ikke fulgt Stortingets føringer om skogvernet og allmenne spilleregler.

Viser fra 29 til 32 av totalt 38 artikler