Du er her:

Forslag til utredningsprogram for vannkraftutbygginger i Skibotn og Stordalen, Storfjord kommune

Planprogram Troms Kraft sin utvidelse og opprusting Skibotndalen, samt Statskogs søknad Stordalen kraftverk. Fellesuttalelse via FNF Troms her

Her er lenke til NVE sak.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.03.2014