Du er her:

Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune, offentlig ettersyn (1. gangs høring), uttalelse

/Fylkeslag - Troms/Dokumenter/Uttalelser/Lyngen kystsoneplan_Uttalelse fra Naturvernforbundet.pdf