Du er her:

Søknad om dispensasjon for etablering av anlegg for akvakultur (laks, ørret og regnbueørret) på lokalitet Storholmen, Tromsø kommune. Høringsuttalelse

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.04.2014