Du er her:

Søknad om dispensasjon for etablering av anlegg for akvakultur (laks, ørret og regnbueørret) på lokalitet Storholmen, Tromsø kommune. Høringsuttalelse

/Fylkeslag - Troms/Dokumenter/Uttalelser/Dispensasjonssak oppdrett Gåsvær_uttalelse Naturvernforbundet .pdf