Brev til Stortinget om ny krisepakke

Naturvernforbundet peker på at krisepakkene mangler grønn profil, og at Stortinget må forbedre den siste pakka fra regjeringen.