Kampanjetema og materiell

Kampanjen har fire hovedtema, med undertema:

 • Øk naturens rettsikkerhet
 • Stans naturtapet
  • Stans naturtapet fra hytte- og veiutbygging
  • Stans naturødeleggendevindindustri
  • Stans forurensende oppdrett
  • Vern strandsonen
 • Relle klimakutt i bygd og by
  • Klimavennligedistrikt
  • Klimavennlig transport
  • Økt energisparing
  • Forurenser skal betale,KAF
 • Redusert forbruk
  • Øk produktlevetid
  • Plastfri hverdag

Tema/undertema blir presentert i ukentlige bolker.  Til hvert temalages et fakta- og argumentasjonsark med bilder og illustrasjoner, samt lenker til mer informasjon og illustrasjoner og bilder. En del av tekstene fra fakta-og argumentasjonsarket ligger som artikler her på kampanjenettstedet. I noen av ukene blir det laget debattinnlegg, quiz-er og annet aktiverende materiell.

Her finner du grafiske elementer, bilder og fakta- og argumentasjonsark. Naturvernforbundets lokal- og fylkeslag kan bruke disse elementene fritt.  For passord, ta kontakt med Anne Guri Solem ags@naturvernforbundet.no 

Slik kan du bidra:

1. Du kan like og kommentere innlegg i sosiale medier. 

2. Du kan dele stoff som deles på kampanjesiden, facebooksiden, twitter og Snapchat. Del gjerne på lokal- og fylkeslags sine sider og kontoer.

3. Du kan dele enkeltsider og lage egne kommentarer, for eksempel knytte det til regionale forhold og eksempler.

4. Du kan lage egne artikler, debattinnlegg og presentasjoner basert på faktaark og artikler på kampanjesida.

5. Du kan gjerne gi innspill og eksempler som vi kan bruke. Kom gjerne med innspilli god tid før den aktuelle uka.

Selv om vi fra sentralt hold følger denne planen (NB! – den kan endres om den politiske debatten generelt tilsier det) kan dere bruke materielet når det passer best lokalt/regionalt.

Bilder og illustrasjoner som ligger her kan brukes fritt av Naturvernforbundets lag. Alle andre må ta kontakt før bruk.