Du er her:

Bli med i et styre i Naturvernforbundet

Ønsker du eller kjenner du noen natur- og miljøinteresserte som vil ha glede av og ønsker å bli med som frivillig eller sitte i et styre i Naturvernforbundet?

Som tillitsvalgt i Naturvernforbundet blir du del av et engasjert fellesskap med andre likesinnede. Du får muligheten til lære mer og utfordre deg selv, og det er en unik mulighet til å påvirke natur- og klimapolitikk lokalt, så vel som nasjonalt.

Nedenfor finner du oversikt over de ulike delene av Naturvernforbundet hvor du kan melde deg til valg eller som aktiv.

Du kan enten velge å forslå deg selv som kandidat eller foreslå noen du mener vil være egnet og bør stille som kandidat. For å sitte i et styre i Naturvernforbundet må man være medlem i Naturvernforbundet. Trykk her for å melde deg inn.  

 

Image Meld inn forslag på kandidater til styre i et LOKALLAG

Lokallagene er grunnsteinene i Naturvernforbundets aktivitet – og som styremedlem i et lokallag er du en viktig aktør som er med å påvirker i kommunens natur- og miljøarbeid. 

 

Image Meld inn forslag på kandidater til styre i et FYLKESLAG

Naturvernforbundets fylkeslag er svært viktige, og mange er synlige og aktive i sin region. Noen fylkesstyrer er representert med én person fra hvert lokallag, mens andre kun opererer med direktevalgte medlemmer. Fylkesstyret velges på fylkeslagets årsmøte, og det varierer både hvor mange som er i styret og hvor mange varamedlemmer man ha

 
 

Image Meld inn forslag på kandidater til LANDSSTYRET 

Å sitte i Naturvernforbundets landsstyre er kanskje et av de mest spennende vervene en miljøengasjert person kan ha. Her møtes en representant fra hvert fylke flere ganger i året og gjennom en hel helg diskuteres miljøpolitikk, uttalelser og organisasjonens standpunkter. Her vedtas strategier for Naturvernforbundet og saker som angår alle våre fylkes- og lokallag.


 

Image Meld inn forslag på kandidater til SENTRALSTYRET

Å sitte i Naturvernforbundets sentralstyre innebærer et viktig ansvar for organisasjonens strategiske valg og man får løpende oppdatering om norsk miljøpolitikk. Sentralstyret forbereder mange saker som skal videre til landsstyret, og har ansvar for organisasjonens drift og økonomi.

 

På Naturvernforbundets landsmøte i 2018 ble det vedtatt retningslinjer for valgkomiteen for Naturvernforbundet nasjonalt, samt en veiledning for valgkomiteer i fylkes- og lokallagene. 
Retningslinjer og veiledning finner du her

 


Trykk her for å lese mer om hvordan Naturvernforbundet er organisert

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.09.2019