Stortingsvalget: #valg21

13. september i år er det stortingsvalg. Hjelp oss, gi din stemme for naturen, miljøet og fremtiden!

Årets valg er det viktigste miljøvalget noensinne. Stadig flere kjemper for at vi må ta vare på naturen, stanse forurensningen og bremse klimaendringene. Naturvernforbundet arbeider både for at partiene skal få en bedre natur- og miljøpolitikk, og for at du skal gi din stemme til et parti som tar natur og miljø på alvor.

Bli medlem i Naturvernforbundet!

La olja ligge #valg21

For å unngå klimakrise må vi slutte å bruke fossil energi. Verken norsk økonomi eller naturen har råd til at vi venter med omstillingen. Vi må ha politikere som tar ansvar. Stem på fremtiden, stem nei til ny oljevirksomhet. 

Image

Øk naturens rettssikkerhet #valg21

Miljøforvaltningen er kneblet og vingeklippet. Viktige miljølover utvannes og naturen mangler en egen domstol.  

Image

Stans naturtapet #valg21

Arter og natur forsvinner – naturkrisa og klimakrisa forsterker hverandre.  

Image

Klimakutt i bygd og by #valg21

Norge må kutte klimagassutslipp og bli fossilfritt innen 2040, men klimaet reddes ikke ved å ødelegge naturen. Det må bli dyrere å forurense og enklere å leve klimavennlig.  

Image

Redusert forbruk #valg21

Sløsing og overforbruk må stanses gjennom økt produktlevetid og mer reparasjon og gjenbruk. I tillegg må plastbruken kraftig ned for å få bukt med plastforurensning..

Image

Naturvernforbundets partiguide #valg21

Se Naturvernforbundets partiguide, en undersøkelse om partienes miljøpolitikk ved stortingsvalget 2021. Her får du vite hvilke partier som har den beste miljøpolitikken og hva de enkelte partiene mener om de viktigste miljøsakene.

Image

For våre lag:

Kampanjemateriell

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.06.2021