Du er her:

9. september er det valg i kommuner og fylker. Gjør valget til et miljøvalg!

9. september er det valg i kommuner og fylker. Gjør valget til et miljøvalg! Foto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Valget 2019

9. september 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. Dette er et viktig miljøvalg, som kan avgjøre mange betente lokale natur- og miljøsaker. Naturvernforbundet gir deg her tipsene til hvordan du kan påvirke valgkampen, så årets valg blir et miljøvalg!

Kommunene styrer norsk arealpolitikk. Det er de som legger kommuneplaner, og bestemmer hvilke områder som skal brukes til hva. Dette gjør at kommunene har en nøkkelrolle når det kommer til vern av viktige naturområder, god arealplanlegging, transportminimering, tilrettelegging for gående og syklende, parkeringspolitikk, tilrettelegging for friluftsliv og næringsutvikling. Det er avgjørende for natur- og miljøvernet i Norge at kommunene er sitt ansvar bevisst.

Fylkene styrer overordnede planer, samt kollektivtrafikk og veier. Her bestemmes mye av det som kan legge til rette for styrket kollektivtrafikk, færre biler og en mer miljøriktig utvikling av veinettet.

Miljøspørsmål og transportspørsmål er allerede nøkkelsaker i valgkampen. Hvordan skal vi løfte arealplanlegging og naturvern, miljøvennlig næringsutvikling og friluftshensyn høyere på dagsorden? Her får du noen tips om hvordan Naturvernforbundets lag i hele Norge kan gjøre valget 2019 til et valg der natur- og miljøspørsmål står i høysetet.

Klimabrølet 2019 – 30. august

30. august i år arrangeres Klimabrølet, som skal vekke folk og politikere til klimahandling. Hvis det ikke allerede arrangeres et brøl der du bor, kan kanskje du/dere arrangere det? Det er også mobilisert til nasjonal skolestreik denne dagen.

Gå til Klimabrølets nettside!

Nasjonal klimastreik 30. august

Samme dag mobiliseres det til en ny nasjonal skolestreik. Spire, Changemaker, KFUK-KFUM Global, Natur og Ungdom og engasjerte enkeltpersoner går sammen, og arrangementer er planlagt mange steder i landet. Er det ingen nær der du bor? Lag gjerne et arrangement, gjerne samordnet med Klimabrølet!

Gå til Natur og Ungdoms side om klimastreiken!
Gå til klimastreikens side på Facebook!

Klimavalgalliansen

Over 60 organisasjoner har gått sammen i Klimavalgalliansen. Naturvernforbundet er selvfølgelig med. Målet er å få klima høyere opp på den politiske dagsorden. Vi krever:
- Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger
- Vis solidaritet og klimarettferdighet
- Skap rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber nå
- Brems norsk oljeutvinning
- La folket bli en del av løsningen
- Invester i klimaløsningene

Gå til Klimavalgalliansens nettside!
Gå til Klimavalgalliansens klimavettregler (pdf)!

Slik kan din kommune bli en naturlig klimavinner!

Naturvernforbundets informasjonsbrosjyre med tips til kommunepolitikere, og til de som skal påvirke dem.

Les brosjyren i pdf-format!

Kommunenes klimautslipp

Miljødirektoratet har en god oversikt over klimagassutslippene i norske kommuner og fylker, samt hva som er kildene til disse. Se hva som må forbedres i ditt område, og krev klimahandling fra dine lokale politikere!

Gå til Miljødirektoratets oversikt over klimagassutslipp i norske kommuner!

Klimatiltak i kommunene: guide fra Zero

Miljøstiftelsen ZERO har laget en sjekkliste for klimaledelse og lokale klimatiltak i kommunene. Denne kan brukes som inspirasjon til å finne måter å kutte utslippene på i din kommune.

Gå til miljøstiftelsen ZEROs sjekkliste!

Bompenger

Bompenger, veiutbygging, kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier er en av valgkampens store konfliktsaker. Skal vi fortsatt satse på bilen i byene og tettstedene våre, eller skal vi begrense biltrafikken og legge til rette for mer sykling, gange og kollektivtrafikk? Og skal bompenger være en del av løsningen?

Les hva Naturvernforbundet mener om bompenger her!

Bruk sosiale medier aktivt

Har ditt lokal- eller fylkeslag en Facebook-side? Har dere konto på Twitter, Instagram eller Snapchat? Bruk disse aktivt til å delta i den lokale debatten frem mot valget! Valget er en utmerket anledning til å vekke liv i kontoene på sosiale medier, øke antall følgere og øke oppmerksomheten rundt natur- og miljøsaker.