Du er her:

Vannforvaltning

Vannforskriften er et viktig redskap for vannforvaltning i Norge. Våren 2021 var regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram på høring, blant annet i Troms og Finnmark vannregion.

Vannforskriften som ble vedtatt i 2006, er gjennomføringen av EUs vanndirektiv i norsk regelverk. Et viktig formål med forskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding og oppdatering av helhetlige og kunnskapsbaserte regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer.

Våren 2021 var de regionale vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram på høring. Planene beskriver miljømålene som skal nås i ferskvann (elver og innsjøer) og kystvann. Tiltaksprogrammet foreslår hvilke tiltak som skal til for å nå målene. Vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram er svært viktige for å nå målet om godt vannmiljø.

Plandokumenter Troms og Finnmark vannregion
-med høringsbrev og mottatte høringsinnspill

Direkte link til høringsinnspill fra Finnmark

For mer informasjon om vannforskriften, se Vannportalen.


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.05.2022